Kształty dachów


Dach jednospadowy
inaczej: jednopołaciowy, pulpitowy
Dach o jednej połaci dachowej. Ściany boczne budynku zwane są szczytowymi, tylna ściana na wysokości poddasza nazywana jest ścianą pulpitową, która ze względów pożarowych może wystawać ponad dach.

Dach dwuspadowy
Inaczej: dwupołaciowy, szczytowy, siodłowy
Dach dwóch połaciach dachowych, ściany boczne (szczytowe) w obrębie dachu zwane są szczytami.


Dach czterospadowy
Inaczej: kopertowy, brogowy
Dach o dwóch połaciach podłużnych w kształcie trapezu i dwóch połaciach bocznych w kształcie trójkąta.

Dach namiotowy
Dach o trójkątnych połaciach zbiegających się w jednym wierzchołku. Szczególnym przypadkiem takiego dachu jest pokrycie stożkowe.

Dach naczółkowy
Dach niemal identyczny jak dwuspadowy

Dach półszczytowy
Inaczej: przyczółkowy
Odmiana dachu dwuspadowego z okapem w ścianie szczytowej. Widoczny nad okapem fragment ściany zwany jest półszczytem górnym. Dach charakterystyczny dla architektury Podhala.

Dach mansardowy
Dach łamany, zbudowany z dwóch oddzielonych od siebie gzymsem powierzchni połaci dachowych. Dach mansardowy może być dachem dwu- lub czterospadowym. Jules Hardouin Mansard, francuski architekt jako pierwszy wprowadził to rozwiązanie konstrukcyjne i wykorzystał poddasze jako część użytkową.
Rozróżniamy typy:
- francuski - część dolna o spadku ok. 60°, część górna o spadku ok. 30°
- polski - posiada jednakowy spadek obu części; występuje też odmiana typu polskiego – tzw. dach krakowski

Dach uskokowy
Inaczej: polski
Dach, który dawniej często występował na budynkach dworków, karczmach ,zajazdach, spichrzach

Dach wielospadowy
Inaczej:wielopołaciowy
SPRAWDŹ ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W PROGRAMIE DOBREBUDOWANIE.PL