Dokumenty potrzebne do sprzedaży - kupna nieruchomości


 Mieszkania:

 • mieszkanie spółdzielcze - zaświadczenie ze spółdzielni o przydziale mieszkania
 • mieszkanie “hipoteczne” - odpis z Księgi Wieczystej, zaświadczenie o wymeldowaniu mieszkańców, zaświadczenie ze spółdzielni o nie zaleganiu z opłatami administracyjno - eksploatacyjnymi.

Domu:

 • odpis z Księgi Wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapka ewidencyjna
 • wypis i wyrys z ustaleń miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • dokumentacja techniczna, zaświadczenie o wymeldowaniu mieszkańców.

Domu w stanie surowym:

 • odpis z Księgi Wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapka ewidencyjna,
 • wypis i wyrys z ustaleń miejscowego, ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • pozwolenie na budowę z klauzulą prawomocności,
 • dziennik budowy, dokumentacja techniczna budynku – projekt zatwierdzony do budowy.

Działki:

 • odpis z Księgi Wieczystej,
 • mapka ewidencyjna,
 • wypis i wyrys z ustaleń miejscowego, ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego,
 •  wypis z rejestru gruntów.

SPRAWDŹ ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W PROGRAMIE DOBREBUDOWANIE.PL