Jak uniknąć błędów przy doborze i układaniu płyt i płytek ceramicznych?

 

Błędy najczęściej spotykane przy układaniu płytek ceramicznych spowodowane są niewłaściwym wyborem i sposobem ułożenia okładzin i wykładzin ceramicznych. Istnieją też wady mechaniczne wynikające ze złego wykonania tych wyrobów.

 

Pierwszym podstawowym błędem popełnianym przez użytkowników jest dobór płytek niezgodny z ich właściwym zastosowaniem. Należy sobie uświadomić, że nie istnieją płytki uniwersalne, nadające się do wykorzystania w każdej sytuacji budowlanej. Płytki różnią się między sobą wieloma parametrami, o których trzeba pamiętać przy ich zakupie. Zawsze lepiej zasięgnąć porady u fachowca, który rzetelnie wyjaśni, jakie płytki w jakim miejscu powinny być wyłożone, np. na tarasach i balkonach nie można zastosować płytek niewłaściwych, gdyż po jednym sezonie zimowym z pewnością ulegną uszkodzeniom, takim jak odpryski czy pęknięcia. Płytki balkonowe muszą posiadać bowiem odpowiednie parametry, które zezwalają na ich zewnętrzne zastosowanie, jak wysoką mrozoodporność, a także małą nasiąkliwość wodną. Tak więc podstawą długotrwałego użytkowania płyt i płytek ceramicznych jest uwzględnienie przy doborze, warunków ich eksploatacji.

 

Drugą ważną rzeczą jest użycie właściwych spoin dla poszczególnych wyrobów ceramicznych. W poprzednim artykule zostały opisane rodzaje spoin wiążących, które, tak samo jak i płytki ceramiczne, posiadają różne właściwości mechaniczne. z tego też względu ich dobór nie może być przypadkowy, pozwoli to uniknąć pęknięć, a nawet odpadnięć płytek. Trzeba mieć zawsze na uwadze następujące czynniki:

  • rodzaj iformat płyt ipłytek ceramicznych, aco za tym idzie funkcję, jaką ma później spełniać gotowa okładzina czy wykładzina ceramiczna,
  • sposób wykonania irodzaju podłoża, na które będą kładzione poszczególne płytki, ich wytrzymałość mechaniczną, nasiąkliwość ielastyczność.

Kiedy będzie się pamiętać o wyżej wymienionych czynnikach przy doborze materiałów wiążących, nie powinny nastąpić później żadne nieprzyjemne niespodzianki. Należy zawsze uważnie czytać załączone przez producentów ulotki informacyjne o właściwościach danej spoiny, a także zasięgnąć informacji u kompetentnego sprzedawcy, jeśli ma się jeszcze jakieś wątpliwości.

 

Ważną sprawą jest także zabezpieczenie spoin oraz płyt i płytek umieszczonych przede wszystkim na balkonach i tarasach przed nadejściem zimy, zwłaszcza kiedy zauważymy pęknięcia.

Na naszym rynku dostępnych jest wiele preparatów impregnacyjnych o różnych właściwościach, nadających się do zastosowania tak na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Z tego też względu dla długotrwałego użytkowania okładzin i wykładzin ceramicznych należy zadbać o dobre ich zabezpieczenie.

 

Może się zdarzyć, że zakupiona prez nas partia płytek posiada wady przemysłowe. Należy więc bezpośrednio po odbiorze zamówionych płytek dokładnie sprawdzić ich parametry, a więc kształt, wymiar i kolor, czy odpowiadają one naszym wymaganiom. Niektóre wady mogą istotnie rzutować na późniejszą używalność wyrobów ceramicznych, np. różnice wymiarowe między poszczególnymi płytkami, czy ich deformacja powierzchniowa, które w przypadku wykładzin ceramicznych mogą stać się przyczyną nawet poważnych wypadków, jak potknięcia grożące upadkiem. Do takich wad oczywistych należą też skazy we wzorze dekoracyjnym, którą można ustalić poprzez porównanie ze wzorcem właściwym. Aby uniknąć takich problemów, powinno się przed ostatecznym ich zamontowaniem, samemu ułożyć „na sucho" poszczególne płytki i wyłapać wszelkie nieprawidłowości.

 

Te wyżej wymienione wady są możliwe do wyłapania jeszcze przed montażem, i z tego też względu w zasadzie wszelkie reklamacje skierowane do producenta są uznawane. Gorzej, gdy ujawniają się one po pewnym czasie od momentu ich ułożenia. Najczęściej spotykanymi wadami są pęknięcia włoskowate szkliwa i odpadnięcia płytek, co dotyczy zwłaszcza okładzin ceramicznych. Często jednak nie są one konsekwencją wyprodukowania ich niezgodnie z obowiązującymi normami, ale wynikają z błędów popełnionych przez osoby wykonujące czynności montażowe.

 

Do głównych błędów można zaliczyć przede wszystkim niedbalstwo firm wykonawczych i nieprzestrzeganie podstawowych reguł sztuki budowlanej, a więc:

  • niewłaściwe przygotowanie podłoża, na które mają być kładzione płytki
  • nie stosowanie się do instrukcji zawartej przy materiałach wiążących, atraktującej o ich właściwym użyciu
  • nałożenie zbyt dużej warstwy klejącej
  • nieprawidłowe układanie płytek, wwyniku czego odstają one od powierzchni ścian lub podłóg.

Istotną sprawą jest więc spisanie umowy, jasno określającej zakres zamierzonych robót, cenę za usługę, a także, co najważniejsze, gwarancję na wykonane pracę. Nie należy odstępować od spisywania umów, gdyż jedynie one mogą służyć jako podstawa do reklamacji. Czasami dla zmniejszenia kosztów najemca zgadza się na wykonanie prac „na słowo", ale jest to tylko pozorna oszczędność. Zyskuje na tym jedynie wykonawca, który po pierwsze nie płaci podatku, a po drugie w razie nieprawidłowego wykonania swojej pracy, unika wszelkich konsekwencji. Ważne jest też to, aby umowa na prace zlecone była zawarta w zgodzie z prawem budowlanym. Jeśli bowiem w umowie znajduje się klauzula świadcząca o wykonaniu pewnych robót zgodnie z wolą klienta, która nie zawsze pokrywa się z głównymi zasadami budowlanymi, jest ona podstawą do nie udzielenia gwarancji na te prace ze strony firmy wykonawczej.

 

Występują też reklamacje odnoszące się do braków parametrów deklarowanych przez producentów, a więc np.

  • brak mrozoodporności wpłytkach uważanych za odporne na działanie mrozu, które już po pierwszym okresie jesienno-zimowym pękają, łuszczą się, anawet odpadają od podłoża
  • niska odporność na ścieranie, wwyniku czego wykładziny ceramiczne łatwo się brudzą idość widocznie zmieniają swój kolor.

Przy reklamacjach tego typu najpierw sprawdza się, czy poszczególne wyroby ceramiczne zostały zastosowane zgodnie z ich właściwym przeznaczeniem, a także czy nie popełniono błędów w trakcie prac montażowych. z reguły jednak zastrzeżenia klientów są rozpatrywane na ich korzyść.

 

Adam Szczepka

 

 

SPRAWDŹ ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W PROGRAMIE DOBREBUDOWANIE.PL