Prace wykończeniowe - posadzki

 

Posadzki (podkłady podłogowe) wykonywane są w postaci wylewek (jastrychu), lub tzw. suchego jastrychu. Stanowią jednocześnie warstwę dociskową dla izolacji cieplnej i akustycznej oraz nośnego, równego podłoża pod podłogę.


Najpopularniejsze są wylewki cementowe (jastrych), wykonane  z mieszanki przygotowywanej na budowie z gruboziarnistego piasku, cementu oraz plastyfikatorów, przy użyciu agregatu mieszająco-pompującego. Po wylaniu i rozprowadzeniu mieszanki,  powierzchnię wygładza się za pomocą mechanicznych zacieraczek. Jako podkład najczęściej służy styropian twardy, który w pomieszczeniach kondygnacji bezpośrednio nad gruntem, lub  nad piwnicami/garażem pełni rolę izolacji termicznej, a na kolejnych kondygnacjach - akustycznej.

posadzka betonowaWylewki cementowe charakteryzują się dużą wytrzymałością na ściskanie i odpornością na wilgoć. Często np. przy instalacji ogrzewania podłogowego,  w warstwie wylewki umieszczamy siatki przeciwskurczowe z drutu stalowego, zapobiegające powstawaniu rys skurczowych i wzmacniające stabilność całej posadzki. Po wykonaniu wylewek możemy na nie wchodzić bez ryzyka uszkodzenia po 2-3 dniach. Płytki ceramiczne możemy układać po ok.30 dniach, a drewno po 2-3 miesiącach od chwili położenia. Musimy jednak pamiętać w tym czasie o odpowiednim ogrzewaniu i wietrzeniu pomieszczeń.

Minimalna grubość warstwy jastrychu wykonywanego na izolacji wynosi 5 cm.

 

Średni koszt wykonania wylewki, bez izolacji (materiał z robocizną) wynosi 25-27 zł/m2, a wraz z izolacją (6 cm styropian + folia + siatka) kształtuje się na poziomie 45-50 zł/m2.

 

Suchy jastrych to posadzka układana ze specjalnych płyt gipsowo - włóknowych, lub cementowo - włókowych,  o grubości 25 mm (często są to 2 płyty o grubości 12,5 mm każda), układanych bezpośrednio na wyrównanym podłożu (beton, stare deski), lub na izolacjach akustycznych i cieplnych. Gdy podłoże jest nierówne, pod suchy jastrych stosujemy podsypkę wyrównującą- najczęściej keramzyt. Suchy jastrych to materiał bardzo wygodny przy prowadzeniu prac w użytkowanych wnętrzach, gdyż eliminuje prace mokre i umożliwia natychmiastowe położenie warstwy wierzchniej z dowolnego materiału. Jest lekki, co ma bardzo duże znaczenie przy wykonywaniu posadzek na starych, słabych stropach (kamienice).

Minusem jest cena - ok.60 zł m2 za posadzkę  bez izolacji (materiał z robocizną). Za posadzkę z izolacją i ewentualnym wyrównywaniem posadzek , możemy spodziewać się kosztu na poziomie 80-100 zł/m2.

 

Artur Krochmal

www.DobreBudowanie.pl

 

SPRAWDŹ ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W PROGRAMIE DOBREBUDOWANIE.PL