Więźba dachowa - podstawowe informacjeDo wykonania konstrukcji dachów należy stosować drewno sosnowe lub świerkowe o wilgotności nie przekraczającej 20%. Drewno należy zabezpieczyć przed korozją biologiczna.Elementy więźbykrokwie - belki biegnące równolegle do kierunku nachylenia połaci dachowej i dźwigające obciążenie z poł aci. Opierają się na ścianach zewnętrznych i w miarę potrzeby na płatwiach.

płatwie - belki poziome, biegnące równolegle do kalenicy dachu, stanowiące podpory dla krokwi, oparte na słupach.


murłaty - belki poziome leżące na murze, za ich pośrednictwem opiera się krokwie na ścianach murowanych lub betonowych.


słupki - elementy pionowe przenoszące obciążenie od płatwi na strop.


łaty - elementy pomocnicze, stanowiące część rusztu służącego do zamocowania pokrycia dachowego lub deskowania pod pokrycie; przybija się je do kontrłat lub bezpośrednio do krokwi, prostopadle do nich, a równolegle do okapu.


kontrłaty - elementy pomocnicze, stanowiące część rusztu służącego do zamocowania pokrycia dachowego; przybija się je do krokwi lub deskowania równolegle do łat.


SPRAWDŹ ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W PROGRAMIE DOBREBUDOWANIE.PL